Mali vjetrogeneratori

Vjetrogenerator V 400

Koristi se za proizvodnju električne energije za kućanstva , brodove, rasvjetu…

Vjetrogenerator snage 400 W odlikuje se tihim radom, sa vanjskim regulatorom sa lcd display-om i mogućnosti priključka solarnog panela.

Tehničke karakteristike:
Nazivna snaga 400W
Maksimalna snaga 500W
Nazivni napon 24V
Startna brzina vjetra 2,5 m/s
Nazivna brzina vjetra 11 m/s
Zaštitna brzina vjetra 45 m/s
Neto težina 7,8 kg
Pakiranje 78x40x23cm
Promjer elise 1,33 m
Kočnica Ručna i elektromagnetska
Broj elisa 3
Minimalna visina stupa 6m
Materijal elise Karbonski ojačani poliester
Kontrolni sistem Elektromagnetski
Generator Sinhroni trofazni sa permanentnim magnetom
Kontrola smjera Automatsko postavljanje niz vjetar

Krivulja snage za V 400


Vjetrogenerator X 600

Koristi se za proizvodnju električne energije za kućanstva , brodove, rasvjetu…

Vjetrogenerator snage 600 W odlikuje se tihim radom, sa vanjskim regulatorom sa lcd display-om i mogućnosti priključka solarnog panela.

Tehničke karakteristike:
Nazivna snaga 600W
Maksimalna snaga 700W
Nazivni napon 24V
Startna brzina vjetra 2 m/s
Nazivna brzina vjetra 12,5 m/s
Zaštitna brzina vjetra 45 m/s
Neto težina 15 kg
Pakiranje 98x56x25cm
Promjer elise 1,85 m
Kočnica Elektromagnetska
Broj elisa 3
Minimalna visina stupa 6m
Materijal elise Karbonski ojačani poliester
Kontrolni sistem Elektromagnetski
Generator Sinhroni trofazni sa permanentnim magnetom
Kontrola smjera Automatsko postavljanje niz vjetar

Krivulja snage za X 600


Bornay vjetrogeneratori

Iznimno izdržljivi vjetrogeneratori koji mogu izdržati udare vjetra i do preko 200 km/h idealan su izbor za aplikacije u srednjim i velikim sustavima za napajanje objekata bez električne mreže, ali isto tako mogu biti integrirani na objekte koji imaju električnu energiju, tzv. Grid-connected sustavi.

Modeli: